Rich Dad Poor Dad I Book Summary I રીચ ડેડ પુર ડેડ

“રિચ ડેડ પુઅર ડેડ” એ રોબર્ટ ટી. કિયોસાકી દ્વારા લખાયેલ વ્યક્તિગત નાણાકીય ક્લાસિક છે. આ પુસ્તક…