જુનીયર ક્લાર્કની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર થઈ

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે appointment કેવી રીતે લેવી? | Slot Booking for Learning/Driving license in Gujarat

લર્નિંગ લાઇસન્સ આવી ગયા બાદ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવાની હોય છે તેના માટે પણ ઓનલાઇન appointment લેવાની હોય…

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન ફી કેવી રીતે ભરવી? | Online Fee Payment for Driving License in Gujarat

આજના ડીઝીટલ યુગમાં પૈસા ભરવા માટે કચેરીઓના ધરમધક્કા હવે ખાવાની જરૂર નથી. હવે જ્યારે તમે ડ્રાઇવિંગ…

લર્નિંગ(લર્નર) લાઇસન્સ(LL)ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? I Download Learner License Online In Gujarati

હાલના સમય મુજબ જ્યારે તમે કોઇપણ વાહન ચલાવો છો ત્યારે તમારી પાસે લાઇસન્સ હોવું જરૂરી છે.…

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવો ઘર બેઠા અરજી કરો કોઇપણ એજન્ટ વિના | How to Apply For Driving license Gujarat

Motor Vehicle Act 1988 દ્વારા ભારત સરકાર દ્વારા વાહન ચલાવવાની ઇચ્છા ધરાવતા દરેક વ્યક્તિએ માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ…

ભાવનગર જીલ્લામાં મઘ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ૭૨ કેન્દ્ર ખાતે ભરતી

ભાવનગર જીલ્લામાં પી.એમ. પોષણ (મઘ્યાહન ભોજન યોજના) હેઠળ કુલ- ૯૪૫ કેન્દ્ર કાર્યરત કેન્દ્રો પૈકી ૭૨ કેન્દ્ર…

HSRP નંબર પ્લેટ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી | How To Apply for HSRP Number Plate Gujarat

જેમ કે તમે બધા જાણો છો કે Gujarat સહિત લગભગ તમામ રાજ્યોમાં ટ્રાફિક નિયમો કડક બન્યા…

ભાવનગર જિલ્લામાં વાજબી ભાવની દુકાન માટે ભરતીની જાહેરાત

ભાવનગર જિલ્લાના તાલુકાઓમાં (અ)વધુ અંતરના કારણે, (બ)જન સંખ્યાના ધોરણે, (ક)રાજીનામાના કારણે, (ડ)પરવાનો રદ થવાના કારણે બંધ…

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) ૨૦૨૩ ભરતી કેલેન્ડર

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ GPSC (GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION) દ્વારા ૨૦૨૩ની ભરતીનું કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું…

બજેટ વિશે જાણવા જેવું Know About Budget [Gujarati]

દર વર્ષે ભારતનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવશે. જેને બજેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જેના વિશે…