ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે appointment કેવી રીતે લેવી? | Slot Booking for Learning/Driving license in Gujarat

લર્નિંગ લાઇસન્સ આવી ગયા બાદ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવાની હોય છે તેના માટે પણ ઓનલાઇન appointment લેવાની હોય છે. તેવી જ રીતે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તમારે કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ માટે appointment લેવાની હોય છે અને તે ઓનલાઇન appointment કેવી રીતે લેવી તેની વિગતવાર માહિતી મેળવીએ.

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નું ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું એ તમને ખ્યાલ ન હોઈ તો તમે આ આર્ટિકલ જોઈ શકો છો જેમાં Step By Step સમજાવવામાં આવ્યું છે

  • ઘરે બેઠા એજન્ટ વગર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

લર્નિંગ લાઇસન્સ માટે Appointment કેવી રીતે લેવી તે નીચે મુજબ છે.

  1. સૌપ્રથમ તમારે Parivahan.gov.in વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે. ત્યારબાદ drivers/Learners License પર ક્લિક કરવું. ત્યાર બાદ રાજ્ય select કરવાનું રહેશે.
  2. ત્યાર બાદ સ્ક્રોલ કરતાં જ Appointment નામનું ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
  3. Appointment પર ક્લિક કરતા નવું પેજ ખુલશે એમાં Slot Booking પર ક્લિક કરી ને LL Test Slot Booking પર જવાનું રહેશે.
  4. ત્યાર બાદ તમે Registration કર્યા બાદ જે Application number તમને મળ્યા હશે તે Application number અને જન્મતારીખ એન્ટર કરી CAPTCHA ભરી ને Submit પર ક્લિક કરવું.
  5. ત્યારપછી નવા ઓપન થયેલ પેઇજમાં તારીખ અને સમય select કરવાનો રહેશે જે તારીખે તમારે ટેસ્ટ આપવા જવુ છે. તે તારીખ અને સમય select કરવું. જ્યાં લીલો કલર છે તમે તે તારીખ લઈ શકો છો.
  6. એ બધું થયાં બાદ તમારા મોબાઈલ નંબર પર OTP આવશે જે તમારે ત્યાં દાખલ કરવાનો રહેશે ત્યાર બાદ જે slot book કર્યો છે તેની Acknowledge slip આવશે એ download કરી પ્રિન્ટ કઢાવી તમારી સાથે RTO લઈ જવાનું રહેશે.


ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે Appointment કેવી રીતે Book કરવી તે નીચે મુજબ છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બધા સ્ટેપ સરખા જ છે પરંતુ 3 STEP પર LL Test Slot Booking ને બદલે તમારે DL Test Slot Booking પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમામ સ્ટેપ સરખા રહેશે.

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે Retest Appointment કેવી રીતે લેવી?

હવે તમને લર્નિંગ/ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન Appointment કેવી રીતે લેવી તેની સમજ પડી ગઇ હશે પણ જો તમારે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ને લગતા બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય જે નીચે આપેલી લિંક દ્વારા જાણી શકો છો. અને આર્ટિકલ પણ વાંચી શકો છો.

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન ફી કેવી રીતે ભરવી?

આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમારા મિત્રો અને તમારા પરિવાર સાથે શેર કરો. જેથી વઘુ લોકો સુઘી આ માહિતી પહોંચી શકે.

DISCLAIMER

આ લેખ ફક્ત માહિતીપ્રદ હેતુ માટે બનાવાયેલ છે. વઘુ માહિતી માટે કૃપા કરી ઉપર આપેલી લિંક અથવા https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do ની મુલાકાત લેવી.

3 thoughts on “ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે appointment કેવી રીતે લેવી? | Slot Booking for Learning/Driving license in Gujarat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *