સૂર્ય આપણને વિટામિન ડી કેવી રીતે પ્રદાન કરે છે?

સૂર્યપ્રકાશ આપણને વિટામિન ડી પ્રદાન કરે છે અથવા સૂર્યપ્રકાશમાં વિટામિન ડી હાજર હોય છે તે એક…

ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડમાં ભારતનો ડંકો Golden Globe Award

૮૦માં ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડમાં એસ.એસ.રાજામૌલી દિગ્દર્શીત ફીલ્મ RRRના બેસ્ટ ઓરીજનલ ગીત NAATU NAATU એ જીત્યો. 80મી…